Kostiantyn Hrynenko

Leagues Played
セトカカップ 663

結果

セトカカップ 09/22 19:55 - Kostiantyn Hrynenko v ドミトロ チョルニショフ L 0-3
セトカカップ 09/22 17:55 - マキシム ティツキー v Kostiantyn Hrynenko L 3-1
セトカカップ 09/22 16:55 - Kostiantyn Hrynenko v ユーリー・クリシュチェンコ L 0-2
セトカカップ 09/22 15:55 - ロマン・フノイエボイ v Kostiantyn Hrynenko L 3-0
セトカカップ 09/22 14:25 - Kostiantyn Hrynenko v イゴール・シュンデル W 3-2
セトカカップ 09/19 19:25 - Vitalii Khamurda v Kostiantyn Hrynenko L 3-0
セトカカップ 09/19 18:25 - Kostiantyn Hrynenko v オレクサンドル・ブベレンコ L 0-3
セトカカップ 09/19 17:25 - Kostiantyn Hrynenko v ドミトロ デレヴィンスキー W 3-1
セトカカップ 09/19 15:55 - Kostiantyn Hrynenko v Mykhailo Diachenko L 1-3
セトカカップ 09/19 13:55 - Kostiantyn Hrynenko v Valentyn Lobas L 2-3
セトカカップ 09/19 03:25 - Vitalii Khamurda v Kostiantyn Hrynenko W 2-3
セトカカップ 09/19 02:25 - Kostiantyn Hrynenko v オレクサンドル・ブベレンコ W 3-2