Moscow Liga Pro 11-7,11-5 Dmitri Razinkov v Sergey Morozov 3-3
Moscow Liga Pro 06/19 05:00 Victor Golyanov v Haik Lulikyan 7-10
Moscow Liga Pro 06/19 04:30 Haik Lulikyan v Dmitri Razinkov 6-9
Moscow Liga Pro 06/19 04:00 Sergey Morozov v Victor Golyanov 8-11
Moscow Liga Pro 06/19 03:00 Anton Yudin v Dmitry Voronov 10-8
Moscow Liga Pro 06/19 02:31 Ivan Soldatov v Dmitry Lavrinenko 10-10
Moscow Liga Pro 06/19 01:30 Anton Yudin v Sergey Ogay 10-6
Moscow Liga Pro 06/19 01:00 Dmitry Voronov v Ivan Soldatov 8-7
Moscow Liga Pro 06/19 00:30 Anton Yudin v Dmitry Lavrinenko 11-8
Moscow Liga Pro 06/19 00:00 Sergey Ogay v Dmitry Voronov 4-10
Moscow Liga Pro 06/18 23:30 Ivan Soldatov v Anton Yudin 11-13
Moscow Liga Pro 06/18 23:00 Dmitry Lavrinenko v Dmitry Voronov 6-11
Moscow Liga Pro 06/18 22:30 Sergey Ogay v Ivan Soldatov 13-11
Moscow Liga Pro 06/18 22:00 Dmitry Voronov v Anton Yudin 4-11
Moscow Liga Pro 06/18 21:30 Dmitry Lavrinenko v Sergey Ogay 11-9
Moscow Liga Pro 06/18 20:30 Pavel Lukyanov v Dmitri Popov 11-12
Moscow Liga Pro 06/18 20:10 Pavel Malahov v Vyacheslav Karpenko 11-6
Moscow Liga Pro 06/18 19:30 Sergey Trunenkov v Evgeniy Ilyukhin 8-7
Moscow Liga Pro 06/18 19:10 Sergey Maksakov v Andrey Doncenko 10-6
Moscow Liga Pro 06/18 19:00 Ivan Titov v Vyacheslav Karpenko 10-8
Moscow Liga Pro 06/18 18:30 Andrey Doncenko v Sergey Trunenkov 8-9
Moscow Liga Pro 06/18 18:30 Pavel Malahov v Pavel Lukyanov 9-11
Moscow Liga Pro 06/18 18:00 Evgeniy Ilyukhin v Sergey Maksakov 10-12
Moscow Liga Pro 06/18 18:00 Ivan Titov v Dmitri Popov 8-9
Moscow Liga Pro 06/18 17:30 Sergey Trunenkov v Evgeniy Ilyukhin 10-11
Moscow Liga Pro 06/18 17:30 Vyacheslav Karpenko v Pavel Malahov 10-7
Moscow Liga Pro 06/18 17:00 Andrey Doncenko v Sergey Maksakov 6-8
Moscow Liga Pro 06/18 17:00 Pavel Lukyanov v Ivan Titov 8-5
Moscow Liga Pro 06/18 16:30 Sergey Maksakov v Sergey Trunenkov 6-8
Moscow Liga Pro 06/18 16:30 Dmitri Popov v Pavel Malahov 6-7