Moscow Liga Pro 06/23 19:30 Ivan Kirpitnev v Muhammed Ahmedzhanov 1-0
Moscow Liga Pro 06/23 19:00 Aleksei Popov v Alexey Silantev 9-11
Moscow Liga Pro 06/23 18:30 Sergey Sarychev v Ivan Kirpitnev 5-10
Moscow Liga Pro 06/23 18:00 Aleksei Popov v Muhammed Ahmedzhanov 11-8
Moscow Liga Pro 06/23 17:30 Alexey Silantev v Sergey Sarychev 11-13
Moscow Liga Pro 06/23 17:00 Ivan Kirpitnev v Aleksei Popov 5-10
Moscow Liga Pro 06/23 16:30 Muhammed Ahmedzhanov v Sergey Sarychev 11-12
Moscow Liga Pro 06/23 16:00 Alexey Silantev v Ivan Kirpitnev 6-11
Moscow Liga Pro 06/23 15:30 Sergey Sarychev v Aleksei Popov 3-9
Moscow Liga Pro 06/23 15:00 Muhammed Ahmedzhanov v Alexey Silantev 3-9
Moscow Liga Pro 06/23 12:29 Fedor Ambrosimov v Demic Ying 10-9
Moscow Liga Pro 06/23 12:12 Vladimir Shirokov v Gregory Draga 11-7
Moscow Liga Pro 06/23 11:30 Vladimir Shirokov v Demic Ying 6-7
Moscow Liga Pro 06/23 11:00 Gregory Draga v Fedor Ambrosimov 5-6
Moscow Liga Pro 06/23 10:30 Mikhail Tormozov v Vladimir Shirokov 3-6
Moscow Liga Pro 06/23 10:00 Gregory Draga v Demic Ying 7-11
Moscow Liga Pro 06/23 09:30 Fedor Ambrosimov v Mikhail Tormozov 10-2
Moscow Liga Pro 06/23 09:00 Vladimir Shirokov v Gregory Draga 9-8
Moscow Liga Pro 06/23 08:30 Demic Ying v Mikhail Tormozov 6-4
Moscow Liga Pro 06/23 08:00 Fedor Ambrosimov v Vladimir Shirokov 10-6
Moscow Liga Pro 06/23 07:30 Mikhail Tormozov v Gregory Draga 3-4
Moscow Liga Pro 06/23 07:00 Demic Ying v Fedor Ambrosimov 6-9
Moscow Liga Pro 06/22 21:10 Alexey Khorkov v Sergey Pakhomov 10-6
Moscow Liga Pro 06/22 20:46 Vyacheslav Karpenko v Herman Debizhansky 10-7
Moscow Liga Pro 06/22 19:30 Alexey Khorkov v Denis Grishenin 11-7
Moscow Liga Pro 06/22 19:00 Vyacheslav Karpenko v Herman Debizhansky 10-2
Moscow Liga Pro 06/22 18:30 Sergey Pakhomov v Alexey Khorkov 9-10
Moscow Liga Pro 06/22 18:00 Vyacheslav Karpenko v Denis Grishenin 11-7
Moscow Liga Pro 06/22 17:30 Herman Debizhansky v Sergey Pakhomov 8-10
Moscow Liga Pro 06/22 17:00 Alexey Khorkov v Vyacheslav Karpenko 9-4