Pts

1 2 3 4 5
Alexander Shirshov 11 11 3 4 11
Gleb Stashkovsky 7 7 11 11 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 - Aleksandr Shirshov won 11-7
 • 11-7: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Gleb Stashkovskii
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Shirshov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 2 - Aleksandr Shirshov won 11-7
 • 11-7: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Gleb Stashkovskii
 • Game 3 Race to 5 - Gleb Stashkovskii
 • Game 3 Race to 7 - Gleb Stashkovskii
 • Game 3 Race to 9 - Gleb Stashkovskii
 • Game 3 - Gleb Stashkovskii won 3-11
 • 3-11: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Gleb Stashkovskii
 • Game 4 Race to 5 - Gleb Stashkovskii
 • Game 4 Race to 7 - Gleb Stashkovskii
 • Game 4 Race to 9 - Gleb Stashkovskii
 • Game 4 - Gleb Stashkovskii won 4-11
 • 4-11: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Aleksandr Shirshov
 • Game 5 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 5 Race to 7 - Gleb Stashkovskii
 • Game 5 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 5 - Aleksandr Shirshov won 11-9
 • 11-9: Game 5 Score