MHL

DateRHome v Away-
2 - 05:08 1 [3] ロコ・ヤロスラヴリ v AVTOエカテリンブルク [2] 0-1
04/20 08:00 1 [2] AVTOエカテリンブルク v ロコ・ヤロスラヴリ [3] 2-1
04/17 16:00 1 [3] ロコ・ヤロスラヴリ v AVTOエカテリンブルク [2] 1-2
04/16 16:00 1 [3] ロコ・ヤロスラヴリ v AVTOエカテリンブルク [2] 0-1
04/13 08:00 1 [2] AVTOエカテリンブルク v ロコ・ヤロスラヴリ [3] 2-3
04/12 13:30 1 [2] AVTOエカテリンブルク v ロコ・ヤロスラヴリ [3] 2-4
04/08 16:00 2 [1] SKA-1946 ザンクトペテルブルグ v AVTOエカテリンブルク [2] 1-2
04/05 16:00 2 [3] ロコ・ヤロスラヴリ v マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク [1] 3-2
04/05 13:30 2 [2] AVTOエカテリンブルク v SKA-1946 ザンクトペテルブルグ [1] 1-6
04/04 16:00 2 [3] ロコ・ヤロスラヴリ v マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク [1] 3-1
04/04 13:30 2 [2] AVTOエカテリンブルク v SKA-1946 ザンクトペテルブルグ [1] 3-2
04/01 16:00 2 [1] SKA-1946 ザンクトペテルブルグ v AVTOエカテリンブルク [2] 1-2
04/01 14:00 2 [1] マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク v ロコ・ヤロスラヴリ [3] 2-1
03/31 10:00 2 [1] SKA-1946 ザンクトペテルブルグ v AVTOエカテリンブルク [2] 3-2
03/31 08:00 2 [1] マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク v ロコ・ヤロスラヴリ [3] 1-6
03/27 14:00 3 [1] マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク v オムスキー・YASTREBY [5] 5-1
03/25 12:00 3 [4] TOLPARウファ v AVTOエカテリンブルク [2] 3-4
03/25 11:00 3 [5] オムスキー・YASTREBY v マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク [1] 2-1
03/24 11:00 3 [5] アルマズ・チェレポヴェツ v SKA-1946 ザンクトペテルブルグ [1] 0-5
03/24 10:00 3 [3] ロコ・ヤロスラヴリ v St Petersburg [2] 3-2
03/24 08:00 3 [4] TOLPARウファ v AVTOエカテリンブルク [2] 1-2
03/24 07:00 3 [5] オムスキー・YASTREBY v マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク [1] 1-2
03/21 16:00 3 [1] SKA-1946 ザンクトペテルブルグ v アルマズ・チェレポヴェツ [5] 3-2
03/21 15:30 3 [2] St Petersburg v ロコ・ヤロスラヴリ [3] 1-4
03/21 14:00 3 [1] マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク v オムスキー・YASTREBY [5] 1-0
03/21 13:30 3 [2] AVTOエカテリンブルク v TOLPARウファ [4] 1-0
03/20 16:00 3 [1] SKA-1946 ザンクトペテルブルグ v アルマズ・チェレポヴェツ [5] 3-2
03/20 15:30 3 [2] St Petersburg v ロコ・ヤロスラヴリ [3] 2-5
03/20 14:00 3 [1] マモンティ・ユグリー・ハンティ・マンシースク v オムスキー・YASTREBY [5] 2-4
03/20 13:30 3 [2] AVTOエカテリンブルク v TOLPARウファ [4] 0-3