Yevhenii Honchar

Leagues Played
セトカカップ 1250

結果

セトカカップ 05/27 12:20 - Yevhenii Honchar v Viktor Kalianov W 3-0
セトカカップ 05/27 10:20 - Oleksandr Bielskyi v Yevhenii Honchar W 0-3
セトカカップ 05/27 09:20 - Yevhenii Honchar v ロマン・チェレフコ L 1-3
セトカカップ 05/27 08:20 - セルギー・ソコロフスキー v Yevhenii Honchar L 3-0
セトカカップ 05/27 06:50 - Yevhenii Honchar v ローマン・ジョルバク W 3-1
セトカカップ 05/26 12:50 - Yevhenii Honchar v ローマン・ジョルバク L 2-3
セトカカップ 05/26 10:50 - ドミトロ ドロボフ v Yevhenii Honchar - View
セトカカップ 05/26 08:50 - Oleksandr Bielskyi v Yevhenii Honchar L 3-1
セトカカップ 05/26 07:50 - Yevhenii Honchar v ロマン・チェレフコ W 2-1
セトカカップ 05/26 06:50 - Viktor Kalianov v Yevhenii Honchar W 1-3
セトカカップ 05/25 19:50 - Oleksandr Bielskyi v Yevhenii Honchar L 3-2
セトカカップ 05/25 18:50 - Yevhenii Honchar v ロマン・チェレフコ L 2-3