Pts

1 2 3 4
Alexander Chentsov 5 12 11 11
Alexander Shirshov 11 10 7 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 - Aleksandr Shirshov won 5-11
 • 5-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Shirshov
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Shirshov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 2 - Aleksandr Chencov won 12-10
 • 12-10: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Chencov
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Chencov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Shirshov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Chencov
 • Game 3 - Aleksandr Chencov won 11-7
 • 11-7: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Chencov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 4 Race to 7 - Aleksandr Shirshov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 4 - Aleksandr Chencov won 11-9
 • 11-9: Game 4 Score