Pts

1 2 3 4
Dmitriy Belanchik 5 11 7 7
Mihail Sokur 11 8 11 11