Pts

1 2 3 4
Dmitriy Derevinskiy 11 11 3 11
Vitaliy Solovey 9 3 11 7