Pts

1 2 3 4 5
Viktoriya Guseva 11 9 11 9 6
Marina Povalyaeva 3 11 9 11 11