RUKH VINNYKY RUKH VINNYKY   FSCプリカルパッティヤ・イヴァノ=フランキフスク FSCプリカルパッティヤ・イヴァノ=フランキフスク

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.60 1.60 0.40 1.00 5.00
Away 0.60 1.00 0.40 1.40 3.20
Total 1.20 2.60 0.80 2.40 8.20
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.40 1.20 0.20 0.70 4.50
Away 0.90 1.50 0.60 1.30 4.90
Total 1.30 2.70 0.80 2.00 9.40