KHL

DateRHome v Away-
04/19 16:30 1 [2] アバンギャルド・オムスク v CSKAモスクワ [1] 2-3
04/17 16:30 1 [2] アバンギャルド・オムスク v CSKAモスクワ [1] 0-2
04/15 16:30 1 [1] CSKAモスクワ v アバンギャルド・オムスク [2] 3-0
04/13 14:00 1 [1] CSKAモスクワ v アバンギャルド・オムスク [2] 5-2
04/09 16:30 2 CSKAモスクワ v SKA 3-1
04/08 14:00 2 [3] サラヴァトUFA v アバンギャルド・オムスク [2] 0-1
04/07 14:00 2 SKA v CSKAモスクワ 3-2
04/06 14:00 2 [2] アバンギャルド・オムスク v サラヴァトUFA [3] 2-3
04/05 16:30 2 CSKAモスクワ v SKA 3-0
04/04 14:00 2 [3] サラヴァトUFA v アバンギャルド・オムスク [2] 2-4
04/03 16:30 2 SKA v CSKAモスクワ 3-1
04/02 14:00 2 [3] サラヴァトUFA v アバンギャルド・オムスク [2] 5-1
04/01 16:30 2 SKA v CSKAモスクワ 2-1
03/31 14:00 2 [2] アバンギャルド・オムスク v サラヴァトUFA [3] 4-1
03/30 14:00 2 CSKAモスクワ v SKA 3-1
03/29 16:30 2 [2] アバンギャルド・オムスク v サラヴァトUFA [3] 4-3
03/28 16:30 2 CSKAモスクワ v SKA 2-1
03/22 14:00 3 [1] AVTOMOBILIST・エカテリンブルク v サラヴァトUFA [3] 1-4
03/22 11:00 3 [1] FCバリーズ・アスタナ v アバンギャルド・オムスク [2] 3-5
03/21 16:30 3 [1] SKA v ロコモティフ・ヤロスラヴリ [3] 5-4
03/21 16:30 3 [1] CSKAモスクワ v OHKディナモ・モスクワ [3] 3-2
03/20 16:30 3 [2] アバンギャルド・オムスク v FCバリーズ・アスタナ [1] 3-1
03/20 14:00 3 [3] サラヴァトUFA v AVTOMOBILIST・エカテリンブルク [1] 4-2
03/19 16:30 3 [3] OHKディナモ・モスクワ v CSKAモスクワ [1] 1-2
03/19 16:00 3 [3] ロコモティフ・ヤロスラヴリ v SKA [1] 1-3
03/18 16:30 3 [2] アバンギャルド・オムスク v FCバリーズ・アスタナ [1] 5-0
03/18 14:00 3 [3] サラヴァトUFA v AVTOMOBILIST・エカテリンブルク [1] 2-1
03/17 14:00 3 [3] ロコモティフ・ヤロスラヴリ v SKA [1] 3-1
03/17 14:00 3 [3] OHKディナモ・モスクワ v CSKAモスクワ [1] 0-4
03/16 12:00 3 [1] AVTOMOBILIST・エカテリンブルク v サラヴァトUFA [3] 2-0